PROTEF, s. r. o.
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
IČO:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:
460 160 40
SK2023183525
UniCredit Bank, a. s.
1130806007/1111
0918 99 66 33
www.protef.eu
protef@protef.eu
protef
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 24015/R
Všetky práva vyhradené © 2013 PROTEF, s. r. o.
Mobil:
Web:
E-mail:
Skype: